Logic Vape Romania Logic Vape Romania
Cosul meu

Nu ai produse in cosul de cumparaturi.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


1. Aspecte generale. Scopul politicii

J.T. INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL – JTI (cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, 9-9A) care detine dreptul de a distribui pe piata din Romania produsul Logic Compact, considera confidențialitatea si protectia datelor cu caracter personal (“Datele”) o componenta esențiala in desfasurarea activitatii sale.

Aceasta politica si masurile de protectie a Datelor urmaresc prelucrarea Datelor in mod responsabil, in conformitate cu scopurile declarate, cu dispozitiile legale nationale si europene privind protectia Datelor (precum, dar fara a se limita la Legea 506/2004 si Regulamentul UE 2016/679 – Regulamentul general privind protectia datelor), inclusiv cu asigurarea confidențialitatii, integritatii, disponibilitatii si securitatii Datelor.

In calitatea sa de operator, JTI acorda o importanta deosebita prelucrarii datelor dvs.cu caracter personal si ia masuri ca acestea sa fie prelucrate si stocate in principal in state din Uniunea Europeana / Spatiul Economic European (UE/SEE). Cu toate acestea, este posibil ca, pentru anumite situatii specifice sa folosim furnizori de servicii care prelucreaza date în afara UE / SEE (e.g.nu sunt identificate in Uniunea Europeana / Spatiul Economic European solutii tehnice care sa asigure functionalitatea si / sau masurile de protectie a Datelor pe care JTI doreste sa le asigure). In aceste cazuri, JTI se asigura ca Datele dvs. sa fie prelucrate si transferate catre acesti furnizori cu respectarea cadrul legal aplicabil, inclusiv a masurilor de securitate a Datelor. Mai multe detalii se pot gasi in capitolul “Destinatari sau categoriile de destinatari”.

Politica detaliaza Principiile ce stau la baza prelucrarii Datelor, Scopurile si Temeiurile juridice ale prelucrarii Datelor si perioada de pastrare a Datelor, Categoriile de Persoane vizate si de Date, Categoriile de destinatari carora le vor fi dezvaluite Datele, Drepturile persoanelor vizate si modalitatile de exercitare a drepturilor, Securitatea Datelor, Masuri tehnice si organizatorice.

2. Principii de prelucrare a Datelor

Datele vor fi:

 • Prelucrate in mod legal, echitabil si transparent.
 • Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime.
 • Adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile prelucrarii.
 • Exacte si, acolo unde este necesar, actualizate, astfel incat Datele incorecte sa fie sterse sau corectate fara intarziere.
 • Pastrate într-o forma ce permite identificarea persoanei vizate pe o perioada care nu depaseste perioada pentru care Datele sunt necesare indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate.
 • Pastrate intr-o forma care asigura securitatea adecvata, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea masurilor tehnice si organizatorice corespunzatoare (a se vedea Sectiunea “Securitatea Datelor. Masuri tehnice si organizatorice”).

3. Scopurile, temeiurile juridice ale prelucrarii Datelor si durata de pastrare a Datelor

JTI colecteaza date cu caracter personal de la consumatorii adulti fumatori de produse din tutun sau utilizatori de tigarete electronice / alte produse conexe produselor din tutun (“Consumatori”) care acceseaza site-ul www.logicvapes.ro (“Website”). Datele vor fi prelucrate de JTI, imputernicitii sai si / sau alti operatori, conform celor de mai jos, pentru urmatoarele scopuri:

 • 3.1. Participarea la diverse oferte comerciale si achizitia de produse de pe Website prin crearea unui cont pe Website.

  Temei juridic: executarea unui contract la care consumatorul este parte sau efectuarea de demersuri pentru incheierea unui contract de vanzare – cumparare la distanta la initiativa unui Consumator.

  Durata de pastrare: pe durata existentei contului creat pe Website.

 • 3.2. Justificarea din punct de vedere fiscal a activitatii de comercializare produse catre Consumatori (specific operatorului ca va comercializa produsele independent de JTI).

  Temei juridic: indeplinirea obligatiilor ce ii revin acestuia in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare.

  Durata de pastrare: 10 ani calculati de la data de 1 ianuarie a anului imediat urmator anului in care s-a realizat achizitia de produse, evidentiata pe documentul financiar corespunzator. Prelucrarea aferenta acestui scop va fi exclusiv in responsabilitatea operatorului care va comercializa produsele pe Website. JTI nu va prelucra Datele in acest scop.

 • 3.3. Marketing - transmiterea de comunicari comerciale catre Consumatorii care si-au creat cont pe Website pentru produsele din portofoliul sau, in functie de mijloacele de comunicare selectate de acestia: telefon, email, adresa postala.

  Temei juridic: consimtamantul liber exprimat pentru fiecare mijloc de comunicare (telefon, email, adresa de livrare) si reconfirmat conform pasilor din formularul / contul de participare.

  Durata de pastrare: 2 ani de la data exprimarii acordului de a primi comunicari comerciale.

 • 3.4. Cercetare si studii de piata cu privire la produsele achizitionate de pe Website..

  Temei juridic: consimtamantul liber exprimat pentru fiecare mijloc de comunicare (telefon, email, adresa postala) si reconfirmat conform pasilor din formularul/ contul de participare.

  Durata de pastrare: 2 ani de la data exprimarii acordului de a participa la cercetare / studii de piata.

 • 3.5. Solutionarea reclamatiilor sau a litigiilor .

  Temei juridic: consimtamantul liber exprimat pentru fiecare mijloc de comunicare (telefon, email, adresa postala) si reconfirmat conform pasilor din formularul/ contul de participare.

  Durata de pastrare: pentru reclamatii 3 ani de la data primirii de catre JTI /operator a reclamatiei, iar pentru litigii deduse spre solutionare instantelor judecatoresti pana la solutionarea definitiva a acestora.

La expirarea duratelor de pastrare a Datelor descrise la pct. 3.1., 3.3, 3.4 si 3.5., JTI va sterge Datele care ar putea permite identificarea Consumatorilor (nume, prenume, telefon, adresa de email, adresa de corespondenta), urmand a folosi, in mod anonimizat, restul datelor agregate (oras, judet, marca si varianta de produs achizitionata) pentru a efectua analize statistice.

4. Categoriile de Persoane vizate si de Date prelucrate

4.1 Persoane vizate

Consumatorii care isi creeaza conturi pe Website pentru a participa la diverse oferte comerciale si a achizitiona produse de pe Website.

4.2 Categoriile de Date colectate in functie de scop

Scop: Participarea la diverse oferte comerciale si achizitia de produse de catre Consumatorii care si-au creat cont pe Website, in functie de mijloacele de comunicare selectate de acestia: telefon, email, adresa postala.

Date pentru crearea unui cont : Formula de adresare (Gen), Nume si prenume, Adresa de e-mail, numar de telefon, data nasterii,acorduri de comunicare prin telefon, email sau posta

Date suplimentare celor de la crearea contului pentru a participa la diverse oferte comerciale si achizitia de produse de pe Website: Numar de telefon, Adresa de facturare, Adresa de livrare.

Datele de facturare si plata a produselor: datele aferente cardului bancar nu vor fi accesibile JTI, ci exclusiv furnizorului de servicii de plata online Netopia S.R.L, avand sediul social in Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, office Building, et. 4, sector 2, Bucuresti, 021901, Romania, numar de ordine in Registrul Comertului J40/9170/04.07.2003.


Scop: Marketing- transmiterea de comunicari comerciale catre consumatorii fumatori sau utilizatori de tigarete electronice, adulti participanti la campaniile promotionale derulate de JTI pentru produsele din portofoliul sau.

Date: Nume si prenume, Data nasterii, Numar de telefon, Adresa de email. Suplimentar fata de Datele descrise mai sus, vor fi obtinute si alte informatii, precum: codurile de produse introduse pe Website, produsele achizionate, vor fi create profiluri ale Consumatorilor luandu-se in considerare: numarul si tipul produselor achizitionate, sau frecventa de cumparare.


Scop: Justificare fiscala

Date: Nume si prenume, Data nasterii, Numar de telefon, Adresa de email, Adresa de livrare, Adresa de facturare.


Scop: Cercetare si studii de piata

Date: Nume si prenume, Data nasterii, Numar de telefon, Adresa de email. Suplimentar fata de Datele descrise mai sus, vor fi obtinute si alte informatii, precum: codurile de produse introduse pe Website sau produsele achizionate, vor fi create profiluri ale Consumatorilor luandu-se in considerare: numarul si tipul produselor achizitionate, sau frecventa de cumparare.


Scop: Solutionarea reclamatiilor si a litigiilor

Date: Nume si prenume, Data nasterii, Numar de telefon, Adresa de email, Adresa de livrare, Adresa de Facturare, date de contact, alte date suplimentare furnizate in mod voluntar de catre Consumator.

5. Destinatarii sau categoriile de destinatari

JTI prelucreaza Datele furnizate de dvs. si le va dezvalui exclusiv urmatoarelor categorii de destinatari:

5.1. Angajati proprii implicati in realizarea scopurilor pentru care se prelucreaza Datele.

5.2. Imputerniciti:

 • a. Pentru scopurile: Participarea la diverse oferte comerciale si achizitia de produse de catre Consumatorii care si-au creat cont pe Website sau Justificare fiscala sau Solutionarea reclamatiilor si a litigiilor: 3NYBLE TECHNOLOGIES SRL

 • b. Pentru Scopurile: Marketing si Cercetare si studii de piata: Adecco SRL, 3NYBLE TECHNOLOGIES SRL

 • Pentru procesul de trimitere de comunicari comerciale prin email si telefon, 3NYBLE TECHNOLOGIES SRL va folosi o solutie de transmitere automatizata a mesajelor comerciale in functie de profilul consumatorului, frecventa de cumparare de pe website si produsele achizitionate. Aceasta va fi operata exclusiv de The 3NYBLE TECHNOLOGIES SRL si va avea acces limitat la urmatoarele Date: prenume, numar de telefon si adresa de email ale consumatorilor fumatori adulti care au fost de acord sa primeasca din partea JTI comunicari comerciale prin email si /sau telefon. La aceasta aplicatie ar putea avea acces din Irlanda exclusiv din punct de vedere tehnic, societatea care o administreaza - Marketo EMEA Limited (subimputernicit al 3NYBLE TECHNOLOGIES SRL). Aplicatia si Datele accesate sunt stocate pe servere din Marea Britanie.

 • c. In scopul efectuarii de studii / cercetare de piata: 3NYBLE TECHNOLOGIES SRL, Mappers Consult SRL, Ipsos Research SRL.

5.3. Operatori: pentru scopul constand in participarea la diverse oferte comerciale si achizitia de produse de pe Website prin crearea unui cont pe Website, operatorul este 3NYBLE TECHNOLOGIES SRL care va asigura comercializarea de produse pe Website. Operatorul va putea prelucra datele in scopul justificarii din punct de vedere fiscal a activitatii de comercializare produse catre Consumatori si va putea transmite Datele unor alti terti furnizori de servicii (precum societatea de curierat Fan Courier sau furnizorul de plata Netopia sau operatorului de Infoline - CGS Romania). Pentru orice detalii privind prelucrarea in acest scop si exercitarea drepturilor aferente, acesta poate fi contactat la dataprotection@3nyble.com sau 0730.000.730.

Pentru scopul: Participare la diverse oferte comerciale si achizitia de produse de catre Consumatorii care si-au creat cont pe Website si solutionarea reclamatiilor si a litigiilor, urmarind in ambele situatii facilitarea comunicarii cu Consumatorii care isi creeaza cont pe Website, comanda produse de pe Website sau inregistreaza o sesizare, JTI foloseste o solutie automata de trimitere a emailurilor denumita Mailchimp/ Mandrill. Aceasta solutie are acces la urmatoarele date: nume, prenume, adresa de email si numarul de telefon si stocheaza date pe servere din Statele Unite ale Americii. Mai multe detalii cu privire la aceasta aplicatie se pot obtine de aici

5.4 Alti operatori: terti furnizori de servicii (de ex. pentru auditare si verificare a serviciilor prestate de imputerniciti/operatori, de testare si verificare a respectarii masurilor de securitate a prelucrarii Datelor) sau societati din grupul de societati JTI, autoritati in conditiile legii etc.

6. Drepturile persoanelor vizate

In conformitate cu prevederile legislatiei nationale si europene in vigoare, Consumatorilor le sunt garantate anumite drepturi expres prevazute de legislatia aplicabila datelor cu caracter personal. Unele drepturi nu sunt absolute, fiind supuse unor exceptii sau limitari. Informatii suplimentare cu privire la drepturile persoanelor vizate se pot obtine si la Autoritatea Nationala de Supraveghere a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bucuresti, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, tel: 03180559211/0318059212 sau pe website-ul acesteia: www.dataprotection.ro.

Datele vor fi furnizate in mod gratuit. Inainte de trimite JTI o cerere, consumatorul adult solicitant va trebui sa analizeze cu atentie continutul cererii. JTI va raspunde cat de curand posibil. Termenul de raspuns este o luna de la data primirii cererii, daca solicitarea nu necesita o prelungire a termenului, caz in care JTI va informa in mod corespunzator solicitantul consumator adult.

6.1 Dreptul de acces

Dreptul de a obtine o confirmare din partea JTI cu privire la prelucrarea Datelor care il privesc pe Consumator si, in caz afirmativ, acces la Datele respective si la urmatoarele informatii privind prelucrarea Datelor: scop, categorii de Date, destinatari, perioada de stocare/pastrare, drepturi, existenta unui proces decizional automatizat si crearea de profiluri. Pentru mai multe informatii legate de prelucrarea Datelor, Consumatorul ne poate scrie la adresa contact@logicvapes.ro sau poate sa contacteze Infoline la numarul 0800800400 (numar cu tarif normal, programul de functionare: luni - vineri, interval orar 09:00 - 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale).

Fiecare Consumator care se inregistreaza pe Website are acces la Datele colectate “Contul meu”.

Se pot solicita copii ale inregistrarilor pe suport hartie si electronic despre Datele pe care JTI le prelucreaza. Pentru a solutiona cererea primita, JTI poate solicita o dovada a identitatii Consumatorului sau a unor Date si informatii suplimentare pentru a putea identifica Datele solicitate.

JTI nu va furniza decat Datele care privesc Consumatorul solicitant, nu si ale altor persoane. Consumatorul va trebui sa precizeze exact in cererea de acces datele pe care le solicita, iar in cazul in care nu rezulta in mod clar care sunt Datele, JTI poate reveni si solicita noi date pentru clarificarea cererii.

6.2 Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul de a primi Datele furnizate (nu si alte date) intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator. Pentru exercitarea acestui drept, orice Consumator poate sa solicite Datele pe care JTI le-a colectat, scriind la adresa contact@logicvapes.ro sau contactand Infoline la numarul 0800800400 (numar cu tarif normal, program de functionare: luni – vineri, interval orar 09:00 - 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale) si urmand instructiunile primite.

6.3 Dreptul la opozitie

Dreptul de a se opune prelucrarii Datelor, crearii profilurilor sau unui proces automatizat de decizie, cu exceptia cazurilor cand prelucrarea Datelor serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al JTI.

Atunci cand prelucrarea Datelor se efectueaza pentru transmiterea de comunicari comerciale / efectuarea de studii de piata, consumatorul adult are dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

Orice Consumator inregistrat in baza de date a JTI poate sa isi modifice acordul pentru transmiterea de comunicari comerciale si efectuarea de cercetare / studii de piata prin una din urmatoarele metode:

 • 1. Daca are cont creat pe Website, accesand, sectiunea “Contul meu” de pe Website.
 • 2. Accesand link-ului de “Dezabonare/ retragere consimtamant” din SMS-ul primit.
 • 3. Accesand link-ului de “Dezabonare/retragere consimtamant” din emailul primit.
 • 4. Trimitand un email pe adresa contact@logicvapes.ro sau contactand Infoline la numarul 0800800400 (numar cu tarif normal, programul de functionare este de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 - 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale) si urmand instructiunile primite.

6.4 Dreptul la rectificare

Dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri nejustificate, a Datelor inexacte. Rectificarea va fi comunicata de JTI fiecarui imputernicit caruia i-au fost transmise Datele.

Rectificarea Datelor poate fi efectuata de catre Consumator prin modificarea acestora din sectiunea “Contul Meu” de pe Website sau prin Infoline 0800800400 (numar cu tarif normal, program de functionare: luni - vineri interval orar 09:00 - 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale).

6.5 Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

Dreptul de a solicita stergerea Datelor, fara intarzieri nejustificate. JTI are obligatia de a le sterge in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • Datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Consumatorul isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Consumatorul se opune prelucrarii si nu exista interese legitime care sa prevaleze;
 • Datele au fost prelucrate ilegal;
 • Datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • Datele au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Orice Consumator poate sa ceara stergerea datelor cu caracter personal urmand una din metodele de mai jos:

 • 1. Trimitand un email la adresa contact@logicvapes.ro si urmand instructiunile primite;
 • 2. Contactand Infoline la numarul 0800800400 (numar cu tarif normal, program de functionare: luni - vineri in interval orar 09:00 - 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale) si urmand instructiunile primite.

6.6 Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in una din situatiile:

 • Consumatorul contesta exactitatea Datelor;
 • Prelucrarea este ilegala, iar Consumatorul se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;
 • JTI nu mai are nevoie de Date in scopul prelucrarii, dar Consumatorul i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • Consumatorul s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale JTI prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Pentru mai multe informatii legate de restrictionarea prelucrarii Datelor de catre JTI, Consumatorul poate scrie la adresa contact@logicvapes.ro sau poate sa contacteze Infoline 0800800400 (numar cu tarif normal, program de functionare: luni - vineri interval orar 09:00 - 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale).

6.7 Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bucuresti, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal, tel: 03180559211/0318059212 Mai multe detalii gasiti pe website-ului acesteia: www.dataprotection.ro.

JTI nu utilizeaza un proces decizional individual automat inclusiv prin crearea de profiluri in sensul prevazut la art. 22 alineatele 1 si 4 din Regulamentul UE 2016/679, in sensul ca nu isi bazeaza deciziile exclusiv pe prelucrarea automata a Datelor intr-o maniera care sa produca efecte juridice cu privire la Consumatori sau care sa ii afecteze in mod similar intr-o masura semnificativa.

7. Securitatea Datelor. Masurile tehnice si organizatorice

JTI aplica si solicita imputernicitilor sa aplice masurile tehnice si organizatorice necesare in vederea asigurarii protectiei si securitatii Datelor, conform articolului 32 din Regulamentul general privind protectia datelor. JTI poate sa modifice/schimbe aceste masuri la diverse interval de timp in functie de progresul tehnologic. Acest lucru inseamna ca masurile vor fi inlocuite cu alte masuri care servesc acelasi scop si sunt dezvoltate sa asigure protectia impotriva riscurilor, atacurilor si incidentelor potentiale. Mai multe detalii cu privire la Securitatea Datelor, masurile tehnice si organizatorice implementate de JTI se pot obtine scriind pe adresa contact@logicvapes.ro sau sunand la Infoline Infoline 0800800400 (numar cu tarif normal, program de functionare: luni - vineri interval orar 09:00 - 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale).